• Algemene voorwaarden

  1. Algemeen :

  De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden wijzen erop hoe de verkoop modaliteiten, tussen " new-hair-boutique " (bvba Grejethy met maatschappelijke zetel te 1081 Brussel, 117 Frans Gasthuislaan en gekend onder het ondernemingsnummer BE0889.684.790) en de gebruiker of besteller, verlopen. "new-hair-boutique" heeft het recht, op elk ogenblik, zijn verkoopsvoorwaarden en de inhoud van zijn site www.new-hair-boutique.com te wijzigen.

  2. Bestelling :

  Het is de besteller mogelijk een bestelling "on-line" door te seinen. Dit kan slechts gebeuren wanneer de gebruiker zich voorheen heeft geïdentificeerd. Deze identificatie is mogelijk hetzij door introductie van zijn gebruikerscode en wachtwoord indien een registratie hiervan voorheen reeds werd uitgevoerd.

  "new-hair-boutique" verbindt er zich toe alle bestellingen geregistreerd op de site na te komen zolang de voorraad van het bestelde product strekt. Indien een besteld product niet beschikbaar is wordt de besteller onmiddellijk verwittigd.

  3. Prijs :

  Alle prijzen zijn weergegeven in euro, BTW inbegrepen en zonder verzendkosten. Deze prijzen bevatten de behandelings- en verpakkingskosten. Indien de klant zich in een ander land bevindt, dan het land van verzending, is hij verantwoordelijk voor eventuele kosten qua taksen en invoerrechten opgelegd door het land van bestemming.

  "new-hair-boutique" behoudt zich het recht voor, op elk moment, prijzen te wijzigen, maar verbindt er zich toe de prijzen toe te passen die op het moment van de bestelling van toepassing waren.

  4. Betaling :

  De koper is er aan gehouden het bedrag aangeduid op de bestelbon en de factuur te betalen. De betaling mag gebeuren met een bankoverschrijving, met kredietkaart (Visa en Mastercard), PayPal en de belangrijkste alternatieve betaalmethoden.  Bij betalingen per bankoverschrijving stellen wij U meerdere bankrekeningen voor :

  Vanuit alle europese landen
   
  IBAN Code*BE 44068247642845
  BIC Code*GKCCBEBB

  De bestelling zal slechts bevestigd en uitgevoerd worden na ontvangst van de betaling.

  Om grensoverschrijdend betalingsverkeer steeds sneller en efficiënter te maken is het International Bank Account Number (IBAN) ontwikkeld. Het invoeren van het IBAN betekent een standaardisatie van Europese rekeningnummers. BIC staat voor Bank Identifier Code, ook wel SWIFT-adres genoemd. De BIC is een unieke (internationale) identificatie van de bank en vergemakkelijkt de verwerking van de opdracht. Een BIC bestaat uit 8 of 11 posities, waarvan positie 5 en 6 bestaan uit de landcode van de bank.

   

  5. Veiligheid :

  Alle verhandelingen gebeuren via een beveiligde site. Voor de betalingen met kredietkaart en Netbanking, werkt "new-hair-boutique" samen met een specialiseert bedrijf in beveiligde betalingen Ogone E-commerce (www.ogone.com). De klant zal naar de beveiligde site SSL 128 bits van dit bedrijf geleid worden voor de volledige betalingstransactie.

  In geen enkel geval zullen kaartnummers of vertrouwelijke gegevens doorgegeven worden via de site "new-hair-boutique".
  Betalingen per Visa-kaart en Mastercard gebeuren daarenboven langs internationale protocoles 3D-Secure protocols Verified By Visa and Spa-UCAF.


   6. Levering en leveringstermijn :

  De bestelde artikelen worden verzonden naar het adres aangeduid, door de gebruiker, op de bestelbon. De leveringskosten toepasselijk bij de bestelling worden medegedeeld aan de klant bij de bestellingsprocedure en zijn ten zijnen laste.

  De gemiddelde leveringstermijn is 72 uren.
  Het maximum-leveringstermijn is 14 dagen. Indien deze termijn overschreden wordt, wordt de klant hierover ingelicht per e-mail en mag hij zijn bestelling annuleren. Dit zonder kosten. In geen geval mag de klant, bij overschrijden van termijn, een schadeloosstelling of vergoeding eisen.
  "new-hair-boutique" zal niet verantwoordelijk gesteld worden voor de consequenties van een overtijdse levering, welke ook de oorzaak hiervan moge wezen.

  7. Terugzending en terugbetaling :

  Overeenkomstig der legale voorschriften kan de klant de zending terugsturen ter omruiling of terugbetaling binnen de 14 kalenderdagen ingaand van de dag na de levering en ontvangst van de bestelling. Na het verstrijken van deze 14 kalenderdagen worden de producten bezien als aanvaard en goed bevonden door de koper. Elke klant die een terugzending wenst te doen moet voorafgaand een aanvraag doen per e-mail of via de contactpagina beschikbaar op de site, door de juiste naam en referentie van het product door te geven en zo een toelatingsnummer te bekomen voor toelating van terugzending. De producten moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking in goede staat en in een correct afgesloten pakket. Enkel nieuwe, ongedragen artikelen met etiket en eventuele accessoires kunnen worden terugbetaald.


  8. Toepasbaar recht en juridische bevoegdheid :

  De producten gepresenteerd op onze site zijn onderworpen aan de belgische wetgeving van kracht. "new-hair-boutique" kan niet onderworpen worden aan de wetgeving van levering.

  De aangewezen verkoopcondities zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, met de wet van toepassing en rechtspraak en bevoegdheid. Alleen de rechtbanken van het Brussels arrondissement zullen bevoegd zijn.